Taksering

Taksering av din samling

Det er fornuftig av deg å få din samling taksert hvis det
skulle en dag gå så galt at samlingen din blir utsatt for
tyveri ved innbrudd eller at det i hjemmet oppstår
brann, vannskade eller annen skade, også
 hvis noen hjemme skulle være uheldig
å ødelegge noe av eller hele samlingen din.
Da uten bevis for hva en eide og verdien av dette, så
kan det bli en vanskelig sak mellom deg og
ditt forsikringsselskap.
Så det kan være en god investering å være forberedt.

 Her kan vi hjelpe deg med å få taksert hele samlingen 
med nøyaktig oversikt og verdi av din samling.

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon. 

Penger