20 Kr

Bruk synkende rekkefølge

9 vare(r)

 1. Bilde 332
  kr 50,00
  Valør: 20 kr - Årstall: 1999 - Akershus - Kvalitet: 0 Les mer
 2. 20 Kr 2004 Jernbanen 150 år
  kr 30,00
  Valør: 20 Kr Millennium Årstall: 2000 Kvalitet: 1+/01 Les mer
 3. 20 Kr 2004 Jernbanen 150 år
  kr 100,00
  Valør: 20 Kr Niels Henrik Abel Årstall: 2002 Kvalitet: 0 rett fra rull Les mer
 4. Valør: 20 kr - Norge - Årstall: 2016
  kr 50,00
  Valør: 20 kr - Norge - Årstall: 2016 Kvalitet: 0 rett fra rull. Mynten leveres i myntramme 50mm x 50mm. I 2016 er det 200 år siden Norges Bank ble etablert. For å markere denne viktige konstitusjonelle begivenheten i landets historie, gir sentralbanken ut en 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg 14. juni 2016. Den 14. juni 1816 ble de seks lovene om Norges Bank og pengevesenet sanksjonert. Stortinget hadde med dette lagt det formelle grunnlaget for opprettelsen av en egen sentralbank for den nye nasjonen. Bankens hovedsete ble lagt til Trondheim, men flyttet til Kristiania i 1897. Norges Bank har som formål å fremme økonomisk stabilitet i landet. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver i pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland. Design- og kunststudenter fra Kunsthøgskolen i Oslo, Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Kunstakademiet i Trondheim ble invitert til en konkurranse om utforming av reversmotivet på sirkulasjonsmynten. Konkurransen ble vunnet av Kjersti M. Austdal, student ved Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Oslo, og hennes vinnermotiv «Norgespulsen» brukes på myntens revers. UTFORMING OG TEKNISKE DATA: Diameter: 27,5 mm Tykkelse: 2,2 mm Vekt: 9,9 g Legering: 81% Cu, 10% Zn, 9% Ni Rand: Glatt ADVERS: H. M. Kong Harald Vs portrett i profil sett fra høyre. Rundt portrettet: HARALD V∙ NORGES KONGE. Til venstre for portrettets halsavsnitt: kunstnerens signatur: IAR. Under portrettet: årstallet 2016 med Det Norske Myntverkets merke hammer og bergsjern i midten. Myntens advers er utformet av formgiver ved Det Norske Myntverket AS, Ingrid Austlid Rise. REVERS: Jubileumsmotivet «Norgespulsen» er en stilisert illustrasjon av inflasjon og deflasjon i Norge gjennom tidene og gir samtidig uttrykk for sentralbankens mål om å fremme økonomisk stabilitet. Valørangivelsen (20 KR) er plassert til høyre over «Norgespulsen». Teksten NORGES BANK 200 ÅR fordelt på to linjer, er plassert nede til høyre. Kunstnerens signatur (KA) er plassert nede til venstre under x-aksen. Motivet på revers er utformet av Kjersti M. Austdal, student ved Kunsthøgskolen i Oslo. Les mer
 5. Valør: 20 kr - Norge - Årstall: 2017
  kr 40,00
  Valør: 20 kr - Norge - Årstall: 2017 Kvalitet: 0 rett fra rull. Mynten leveres i myntramme 50mm x 50mm. I 2017 er det 100 år siden det første samiske landsmøtet ble avholdt. For å markere denne viktige milepælen for den samiske befolkningen, gir Norges Bank ut en 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg 7. februar 2017. Samekvinnen Elsa Laula Renberg arrangerte det første landsdekkende samemøtet i Norge. Møtet ble avholdt i Metodistkirken i Trondheim 6. – 9. februar 1917 og er en viktig historisk hendelse for den samiske befolkningen. Begivenheten er også grunnlaget for at den 6. februar feires som Samenes Nasjonaldag. Sirkulasjonsmynten utgis i forbindelse med jubileumsarrangementet «Tråante 2017» («Tråante» er sørsamisk for «Trondheim»). Etter innspill fra Sametinget og Samisk Kunstnerforbund, inviterte Norges Bank syv kunstnere til en konkurranse om utforming av jubileumsmotivet på myntens revers. Konkurransen ble vunnet av billedkunstner Annelise Josefsen, fra Kokelv i Finnmark, og hennes vinnermotiv «Vekselvirkning» brukes på myntens revers. UTFORMING OG TEKNISKE DATA: Diameter: 27,5 mm Tykkelse: 2,2 mm Vekt: 9,9 g Legering: 81% Cu, 10% Zn, 9% Ni Rand: Glatt ADVERS (FORSIDE): H. M. Kong Harald Vs portrett i profil sett fra høyre. Rundt portrettet: HARALD V∙ NORGES KONGE. Til venstre for portrettets halsavsnitt: kunstnerens signatur: IAR. Under portrettet: årstallet 2017 med Det Norske Myntverkets merke hammer og bergsjern i midten. Myntens advers er utformet av formgiver ved Det Norske Myntverket AS, Ingrid Austlid Rise. REVERS (BAKSIDE): Jubileumsmotivet «Vekselvirkning» er ment å symbolisere samspillet mellom krefter. Symbolene er hentet fra samisk mytologi, og fritt satt sammen etter mange tegn fra det samiske trommeinstrumentet runebomma. Valørangivelsen (KRONER 20) er plassert som omskrift på venstre side. Teksten «TRÅANTE 1917 2017» er plassert som omskrift nede til høyre for motivet. Kunstnerens signatur (AJ) er plassert nede til venstre for motivet. Myntens revers er utformet av billedkunstner Annelise Josefsen. Les mer
 6. Valør: 20 kr - Norge - Årstall: 2018
  kr 40,00
  Valør: 20 kr - Norge - Årstall: 2018 Kvalitet: 0 rett fra rull. Mynten leveres i myntramme 50mm x 50mm. I 2018 er det 150 år siden Den Norske Turistforening ble stiftet. For å markere at det er 150 år siden gir Norges Bank ut en 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg 19. januar 2018. Jubileumsmotivet «Kart og kompass» viser et turkart med vann, elv, stier og symbolet for en selvbetjent hytte, omkranset av grepkanten på et kompass. Motivet kan sees som et kompass i bruk. Valørangivelsen (20 KR) er plassert vertikalt rett under midten. Teksten «DEN NORSKE TURISTFORENING 150 ÅR» er benyttet som omskrift. Kunstnerens signatur (ML) er plassert til venstre på myntflaten. Myntens revers er utformet av billedkunstner Martine Linge. UTFORMING OG TEKNISKE DATA: Diameter: 27,5 mm Tykkelse: 2,2 mm Vekt: 9,9 g Legering: 81% Cu, 10% Zn, 9% Ni Rand: Glatt ADVERS: H. M. Kong Harald Vs portrett i profil sett fra høyre. Rundt portrettet: HARALD V∙ NORGES KONGE. Til venstre for portrettets halsavsnitt: kunstnerens signatur: IAR. Under portrettet: årstallet 2018 med Det Norske Myntverkets merke hammer og bergsjern i midten. Myntens advers er utformet av formgiver ved Det Norske Myntverket AS, Ingrid Austlid Rise. Les mer
 7. 20 kr 2019
  kr 50,00
  Valør: 20 kr - Norge - Årstall: 2019 Kvalitet: 0 rett fra rull. Mynten leveres i myntramme 50mm x 50mm. I 2019 er det 150 årsjubileet for Gustav Vigeland som ble født 11 april 1869. For å markere at det er 150 år siden gir Norges Bank ut en 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg den 10 april 2019. Myntmotivet viser Gustav Vigeland ved sin kavalett i det han betrakter skulpturen Fosteret. Teksten «GUSTAV VIGELAND 150 ÅR» og valørangivelsen (20 KR) er benyttet som omskrift. Kunstnerens signatur (HAF) er plassert nederst til høyre på myntflaten. Myntens revers er utformet av billedkunstner Håkon Anton Fagerås. UTFORMING OG TEKNISKE DATA: Diameter: 27,5 mm Tykkelse: 2,2 mm Vekt: 9,9 g Legering: 81% Cu, 10% Zn, 9% Ni Rand: Glatt ADVERS: H. M. Kong Harald Vs portrett i profil sett fra høyre. Rundt portrettet: HARALD V∙ NORGES KONGE. Til venstre for portrettets halsavsnitt: kunstnerens signatur: IAR. Under portrettet: årstallet 2019 med Det Norske Myntverkets merke hammer og bergsjern i midten. Myntens advers er utformet av formgiver ved Det Norske Myntverket AS, Ingrid Austlid Rise. Les mer
 8. Valør: 20 kr - Norge - Årstall: 2020
  kr 35,00
  Valør: 20 kr - Norge - Årstall: 2020 Kvalitet: 0 rett fra rull. Mynten leveres i myntramme 50mm x 50mm. I 2020 er det 100 årsjubileet for Anne-Cath Vestly som ble født 15 februar 1920. For å markere at det er 100 år siden gir Norges Bank ut en 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg den 15 juni 2020. Jubileumsmotivet «Lytt» er utformet av illustratør og avistegner Siri Dokken. Motivet viser Anne-Cath. Vestly som ser direkte på betrakteren av mynten, noe som skaper en umiddelbar kontakt. Et overraskelsesmoment er at hun ikke henvender seg til barnet, men lytter til barnet og lar seg inspirere av det. Gjennom sine bøker satte Vestly ord på hvordan det var for jenter og gutter å vokse opp i etterkrigstidas Norge. «Bylinjen» i bakgrunnen, en henvisning til drabantbyer, gir en ekstra dimensjon til motivet. Som forsidemotiv på mynten benyttes kongeportrettet av Harald V slik det har vært brukt på sirkulasjonsmynter med spesialpreg de senere år. Motivet er utformet av Ingrid Austlid Rise, formgiver ved Det Norske Myntverket. UTFORMING OG TEKNISKE DATA: Diameter: 27,5 mm Tykkelse: 2,2 mm Vekt: 9,9 g Legering: 81% Cu, 10% Zn, 9% Ni Rand: Glatt ADVERS: H. M. Kong Harald Vs portrett i profil sett fra høyre. Rundt portrettet: HARALD V∙ NORGES KONGE. Til venstre for portrettets halsavsnitt: kunstnerens signatur: IAR. Under portrettet: Årstallet 2020 med initialene til Norges Bank i midten. Myntens advers er utformet av formgiver ved Det Norske Myntverket AS, Ingrid Austlid Rise. Les mer
 9. Valør: 20 kr - Norge - Årstall: 2021
  kr 35,00
  Valør: 20 kr - Norge - Årstall: 2021 Kvalitet: 0 rett fra rull. Mynten leveres i myntramme 50mm x 50mm. I 2021 er det 250 årsjubileet for Hans Nielsen Hauge som ble født 3 april 1771. For å markere at det er 250 år siden gir Norges Bank ut en 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg den 3 april 2021. Jubileumsmotivet (revers) viser Hans Nielsen Hauge som leser og som vandrer. Teksten HANS NIELSEN HAUGE 250 ÅR og valørangivelsen 20 KR er benyttet som omskrift. Kunstnerens signatur (HAF) er plassert nederst til venstre på myntflaten. Myntens revers er utformet av billedkunstner Håkon Anton Fagerås. UTFORMING OG TEKNISKE DATA: Diameter: 27,5 mm Tykkelse: 2,2 mm Vekt: 9,9 g Legering: 81% Cu, 10% Zn, 9% Ni Rand: Glatt ADVERS: H. M. Kong Harald Vs portrett i profil sett fra høyre. Rundt portrettet: HARALD V∙ NORGES KONGE. Til venstre for portrettets halsavsnitt: kunstnerens signatur: IAR. Under portrettet: Årstallet 2021 med initialene til Norges Bank i midten. Myntens advers er utformet av formgiver ved Det Norske Myntverket AS, Ingrid Austlid Rise. Les mer

Bruk synkende rekkefølge

9 vare(r)